kineziologie one brain – mandaly – automatická kresba
Aktuálně

30. Mandala ochrany

V mandale je prvek 4, což znamená stabilitu, domov, řád, klid, oporu a rovnováhu. Modrá barva uvolňuje, zklidňuje, je to barva komunikace, sebevyjádření. Je to barva nekonečna, neomezených možností. Symbol kříže spojuje Nebe se Zemí – duchovno s životem a hmotnými věcmi a zároveň má ochrannou funkci. Květy znamenají vznik něčeho nového, zrod, ale také ukazuje na pomíjivost – květ se rozvine, vykvete do krásy, uvadne a naroste plod. A tento cyklus se stále opakuje. Z květů tryská k Nebi proud energie v barvě slunce, ve zlaté záři. Tato barva probouzí nové nápady, je barvou aktivity a nových začátků, samostatnosti, také je i barvou bohatství – duchovního i hmotného. Na okraji jsou zlaté ochranné bytosti, které podporují silnou ochrannou funkci kříže. Na obvodu je 8 velkých a malých srdcí. Srdce je symbolem nezištné lásky, štěstí, radosti. Srdce nám tu říká, že je třeba napojit naše srdce na duši. Číslo 8 je symbolizuje moc, schopnost překonávat překážky, Je to harmonie párů a celistvosti 2×4.

Objednat mandalu

Jméno a příjmení*:
Telefon:
E-mail*:
Číslo mandaly:*
Počet kusů:*
Velikost (průměr):*5 cm9 cm17 cm26 cm40 cm (kopie)více (dle individuálního výběru max do 100 cm)
Doplňující informace:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

Sdílejte: