kineziologie one brain – mandaly – automatická kresba
Aktuálně
4čb Mandala hrající si delfíni

4čb Mandala hrající si delfíni

4čb Mandala delfíni

Delfíni jsou zvířata milující svobodu a přesto znají jen „My“. Žijí v dokonalé harmonii s přírodou. Jjich životním prostorem je voda, ačkoliv jsou sami savci, a to  jim propůjčuje zvláštní statut.   Jsou strážci dýchání a jako takoví jsou přímo spjati s životní silou. Delfín nám jako silové zvíře pomůže vytvořit kontakt s jinými světy. Dech nás spojí s celým stvořením. S jeho pomocí se můžeme vědomě od všeho odpoutat a všechno špatné jednoduše vydýchat. Rytmus je klíčem, který ve vlnách vyrovnává delfíní dech. Učí nás náš dechový rytmus vždy přizpůsobit okolnostem a díky němu zvládnout všechny překážky. Je prostředníkem mezi naším světem a světem hlubin. A díky tomu nám pomůže, abychom objevili naše osobní vlnění. Dechem proudí dovnitř a ven a zasáhne i ostatní lidi. Protože je delfín sociální bytostí, ukáže nám, jak máme naše vztahy volně uzpůsobit. Tak nás chrání nejen před nežádanou blízkostí, ale rovněž i před velkou distancí. Je také symbolem hravosti, dětství, přátelství a rychlosti. Žij v rytmu stvoření !

Objednat mandalu

Jméno a příjmení*:
Telefon:
E-mail*:
Číslo mandaly:*
Počet kusů:*
Velikost (průměr):*5 cm9 cm17 cm26 cm40 cm (kopie)více (dle individuálního výběru max do 100 cm)
Doplňující informace:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

 

Sdílejte: