kineziologie one brain – mandaly – automatická kresba
Aktuálně

Automatická kresba je forma kreslení, kdy používáme intuici a naopak nekreslíme hlavou. Je to vlastně spontánní zaznamenání toho, co cítíme v danou chvíli. Je to „řeč naší duše“. Je to druh relaxace, kdy při kreslení se dostáváme do odpočinkové hladiny. Také je to chvíle, kdy se věnujeme jen a jen sobě. Kresba nám umožňuje daleko hlubší propojení s naším nitrem a jeho vnímání. Jsme více v souladu sami se sebou. Automatickou kresbu můžeme používat výhradně pro sebe a svou potřebu a nebo je možné pomáhat různými obrázky druhým lidem.

Absorbční (čistící) obrázky

Absorbují do sebe negativní energii, energii nemoci, špatné nálady…. Můžeme si ho představit jako misku, nebo nějakou nádobu, ve které se shromažďují veškeré negace a vibrace, které způsobují potíže. A když je obrázek plný, musí se zničit.

Léčivé obrázky

10 láska - uprVysílají pozitivní energii a my pocítíme na fyzické úrovni doplnění energie, uleví se nám od bolesti, stimuluje imunitu. Energetické léčivé obrázky svými vibracemi aktivují léčivé a uzdravovací procesy. Obrázek je možné přikládat na místo, které nás bolí, nebo ho dát na noční stolek, do šuplíčku, pod postel.

 

 

Roční vibrační obrázek

osobni rocni vybracniJe nakreslen na rok, tedy od narozenin do narozenin. Ukazuje, co nás v příštím roce čeká a jak se změny budou vyvíjet a přitahuje nám ten rok do života lidi, situace, informace, příležitosti, které nám budou pomáhat na cestě v daném roce. Budou nás podporovat v osobním rozvoji.

 

Aurogram

Aurogram

Zachycuje informace o člověku, které se zrcadlí v auře. Není to ovšem doslovné překreslení aury. Kreslí se pro někoho na konkrétní den a nebo událost. Je možné ho zakreslit i do minulosti. Dále je možné využít aurogramy i pro diagnostiku vztahů u partnerů, sourozenců a rodičů

 

 

Čakrový obrázek

5. zakreslení a harmonizace čaker - uprZachycuje energetický stav jednotlivých čaker. Kreslí se buď v daný čas a nebo do minulosti, do určité události. Potom se harmonizuje a čakry se vyrovnají. Čakry v harmonii jsou důležité pro hladké fungování našeho těla a psychiky a pro zdraví.

 

 

 

Vztahové obrázky, neboli vztahové nitky

vztahove nitky

Jsou to energetické nitky, které se zakreslují jako diagnostika problémů v rodině, ve vztazích na pracovišti, mezi psy a páníčky. Zobrazují se jako nitky mezi jednotlivými čakrami. Pomocí těchto zakreslených nitek nám obrázek může ukázat, co se stalo, co je třeba řešit. Lépe vidíme problém a na jaké úrovni se nachází.

 

 

Partnerské stromy života

8. Strom života - partneřiJe to zakreslení dvou stromů života obou partnerů. Podle toho, zda jsou blízko sebe, nebo propleté, a nebo daleko od sebe,  poznám jak na tom vztah je. Také záleží na tvaru koruny a kořenů.

 

 

 

Konstelace kresbou

kostelacePomocí automatické kresby se diagnostikují vztahy v rodině, na pracovišti. Lze využít i pro diagnostiku ve vztazích ke zvířatům a následnému řešení problémového chování.

 

Odpovědi ano, ne

Individuálně

Obrázek otázka, řešení, výsledek

Pomocí tohoto kreslení je možné nějaké téma, problém zakreslit, dále najít možnosti řešení

Průběh, jak postupovat, co mohu udělat a zjistit výsledek, tedy k čemu tento proces směřuje.

Přerušení pout

Jedná se o proces, ve kterém odpustíme, uvědomíme si, přijmeme a uvolníme staré emoční bloky, kdy nejsme schopni se z nějakých důvodů odpoutat od určité osoby a nebo zvířete, a to jak zemřelého, tak i živého. Také se to týká odpoutání se od hmotné věci – jako dům, byt, šperk, obraz….

Zakreslení mužské a ženské energie

energie muzskaObrázek je kreslený buď individuálně a je možné z něj zjistit, v jaké energii se člověk v dané situaci, chvíli nacházel. Dále je možné ho kreslit jako vztahový obrázek, kde je možné zjistit, který z partnerů v dané chvíli měl převahu ženské a mužské energie. Toto zjištění napomáhá k objasnění problematické situace. Někdy i žena může mít převahu mužské energie a naopak je to u muže. Pokud je tento stav trvalý, ovlivňuje tato převažující energie například výběr partnera. Žena s převahou mužské energie si najde muže s převahou ženské atd., což po nějaké době může způsobovat rozpory, nespokojenost, nerovnováhu

 

Zóny v bytě, v domě, kanceláři

7 Zóny v bytě, jejich čištěníPomocí automatické kresby je možné zakreslit geopatogenní, psychogenní zóny, které patří mezi negativní, které jsou odkloněny a zrušeny a celý prostor je harmonizován. Dále se zakreslí pozitivní a andělské zóny. To jsou zóny, kde je člověku dobře, daří se tam květinám a psi tato místa vyhledávají. Andělské zóny najdeme na místech, kde lidé tvoří, kde se spojují s Universem a nebo kde si hrají děti. Tyto zóny jsou zakresleny podle půdorysu místností. Člověku se v takto “vyčištěném“ bytě lépe žije, tvoří a odpočívá. Je mu tam prostě dobře.

Uložit

Sdílejte: