Storno podmínky pro individuální i veřejné akce

Storno podmínky

Základní údaje prodávajícího a pořadatele :
Jana Heidenreichová – Z větrné hůrky
Za Dvorem 2285, Brandýs nad Labem, 250 01
IČ: 05443041
DIČ: CZ7060200004
E-mail: jana@zvetrnehurky.cz
Tel. +420 724 369 400
Číslo účtu: 9644607001/5500

Odesláním závazné objednávky účastník souhlasí s platebními a storno podmínkami pořadatele. Místo na akci je  rezervováno ve chvíli úhrady registračního poplatku.

Při zrušení objednávky 14 a více kalendářních dnů před datem konání akce pořadatel účtuje 25 % z celkové ceny, zbylou částku vrátí do 10 pracovních dnů na účet. Při zrušení objednávky méně než 14 kalendářních dnů před uvedeným termínem konání akce pořadatel účtuje 50 % z celkové ceny. Při zrušení objednávky méně než 7 kalendářních dnů před uvedeným termínem konání akce pořadatel účtuje 100 % z celkové ceny.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci, a to v těchto
případech:
1.    Není naplněn minimální počet účastníků.
2.    Pořadatel nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky zajistit vedení akce.
V případě zrušení akce z důvodu na straně pořadatele bude tato skutečnost neprodleně oznámena účastníkovi a zaplacená částka bude vrácena do 10 pracovních dnů na účet účastníka.

Zaplacením registračního poplatku souhlasí účastník s případným uveřejněním fotek nebo videí z průběhu akce na
(a nikoli výlučně) webových stránkách pořadatele, v jeho kanálech na sociálních sítích, tisku apod.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 15.4.2020

Připravujeme eshop tvorby Z větrné hůrky!