images-7Je to metoda, která nám pomůže posílit nebo obnovit zdraví a vitalitu na všech úrovních – fyzické, mentální, energetické a emocionální. Kineziologie má globální přístup k člověku, který je celkem složeným z různých rovin, které na sebe navzájem působí. Jsme hmotným tělem z kůže, kostí, masa a krve, ale zároveň jsme pod vlivem neviditelných sil, jako jsou myšlenky (vzpomínky, úmysly, mentální schopnosti), emoce (city a pocity) a životní energie (elektromagnetická).

Kineziologie vznikla ve Spojených státech v 60. letech 20. století díky výzkumu chiropraktiků. Tato metoda se rozvinula po celém světě a vznikla tak různá její odvětví: Zdraví dotekem, One Brain, Edu-kineziologie, esenciální kineziologie a další.

Všechny tyto přístupy mají jedno společné – využívají umění svalového testu, jako ukazatele odpovědí těla. Naše tělo je živým barometrem a my díky komunikaci s ním můžeme analyzovat svůj vnitřní stav. Tělo nelže.

První, kdo použil tento svalový test v 60. letech 20. století byl Dr. Goodheart, věhlasný americký chiropraktik, aby určil bloky na páteři svých pacientů. Díky svalovému testu přesně lokalizoval oblasti, kde je potřeba obnovit rovnováhu. Ptal se těl svých pacientů prostřednictvím fyzických otázek a odpovědí. Pokud se dotkneme bolavého místa, nebo zmíníme téma pro nás bolestné, odpověď svalu je slabá. Pokud ale slovy, gestem řekneme něco pozitivního, sval posiluje. Tím také vyhledáme, co nás posílí. Vyvážením svalového systému těla se zároveň vyvažuje i celý kostní systém. Pomocí svalového testu tak můžeme odhalit a upravit bloky v páteři, nezvládnuté stresové situace, citlivost na určitou látku (alergie) a  nebo jakoukoli fyzickou, či mentální nerovnováhu.

Jedním z prvních zdrojů, které ovlivnily tuto metodu, byla čínská medicína. Jak je dnes již známo, určité svaly jsou ve vztahu s orgány, které samy souvisí s meridiány, které jsou využívány k akupunktuře. Svalový test kineziologie umožňuje rychle provést hodnocení proudění energie v meridiánech, tak jako to dokáže např. diagnostika pulsová. Pacient (zákazník) sleduje celý průběh sezení. Vše slyší, vidí a pociťuje testy a odpovědi svého těla. Podílí se na práci. Nemusí se nikomu odevzdávat, nikomu se nepodřizuje. Pacient si vše uvědomuje a cílem sezení je vrátit mu moc nad sebou samým, důvěru v jeho schopnosti, ovládání sebe a svého života, léčení sama sebe. Díky všem získaným informacím při sezení, se v zákazníkovi probudí vědomí a pochopení původu jeho potíží. Každá práce kineziologa má dvě fáze: nalezení bloků a nalezení vhodných technik k jejich nápravě.

Kineziologie One Brain, neboli Jednotný mozek, nazývané též Tři koncepty, využívá ke své práci svalový test, a také poslední výzkumy mozku, komunikace a myšlenkových systémů. V této metodě se svalový test provádí v globálním měřítku aspektů fyzického, duševního a emocionálního. Pracuje se třemi způsoby: 1. s pacientem se dohodne nejlepší způsob řešení, 2. vyhledají se vazby v minulosti osoby související se současným problémem, 3. nalezne se nejvhodnější terapeutický zákrok vedoucího k nápravě problému. Lze tak blíže zjistit, v čem spočívá důvod problému pacienta a lépe ho pochopit. Každé sezení je uzpůsobeno potřebám daného člověka.

Náš život se skládá z celé řady událostí, jimž mnohdy nepřikládáme žádný význam. Přesto v našem životě, stejně tak i ve vesmíru, hraje obrovskou roli zákon „příčiny a důsledku“. Jak jdeme životem, postupně do hlubin svého podvědomí ukládáme pocity jako zklamání, nevraživost, nenávist, strach či stud, vše co jsme v životě prožili. Tyto emoce však nikam nemizí, ale jsou stále živé a ovlivňují nás. Odtud pak plyne mnoho zdravotních potíží, bolestí a psychických trápení. Kineziologie pomůže člověku uvědomit si různé vazby s jeho životními problémy a pomůže mu pozměnit jeho postoj a zbavit se těchto bloků.

 

Vyzkoušejte odblokování pomocí kineziologie. A buďte tvůrci svého života!

Více naleznete na mých stránkách

www.zvetrnehurky.cz a nebo se objednejte na e-mail: jana@zvetrnehurky.cz

 

PŘÍŠTĚ: Kineziologie a stres

 

Autor: Bc. Jana Heidenreichová, Z větrné hůrky

logo

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————–

Literatura: Techniky Kineziologie – Dominique and Virginie Bernascon

Nástroje profese Three in one concepts – Gordon Stokes, Daniel Whiteside

Nekonečné možnosti – Carol Ann Hontz

Jana
Jana