V knihovně v Neratovicích jsem vytvořila pro všechny výstavu mých autorských mandal, a pak také proběhl workshop jejich kreslení.