Kineziologie One Brain

Nejpoužívanější metoda alternativní medicíny.

Cesta k plnému uvědomění

Každá lidská duše se chce vyjadřovat svým vlastním jedinečným způsobem. Cesta k plnému vědomí, uvědomění a objevování jedinečnosti, kterou v sobě odhalíme, je tím nejnapínavějším dobrodružstvím, jaké kdy zažijeme. S technikami Kineziologie One Brain to naštěstí již nemusí být zápas, ale může to proběhnout jemně a účinně.

Tato metoda představuje sjednocení těla, mysli a ducha. Jakmile spojíme tyto tři složky svého Já, získáme dostatečné sebevědomí a energii, abychom mohli změnit svůj život. Zároveň naším „dobrým“ příkladem“ budeme nepřímo působit na své okolí, rodinu a partnery, a tak je pozitivně ovlivníme. Díky tomu přeměníme planetu Zemi na místo, kde se nám bude krásně žít.

Uznávaná metoda po celém světě

Kineziologie je jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny. Uznávají ji psychologové, lékaři, učitelé i laici po celém světě. Je postavena na poznatcích tradiční asijské medicíny – respektování těla a ducha a zároveň slučuje tyto poznatky s psychoterapií a západní medicínou. Její tvůrci zdokonalovali tuto metodu od roku 1976 – 1983.

Název této metody je odvozen od ideálního fungování mozku, kdy pravá i levá hemisféra, ale i přední a zadní mozek, dokonale spolupracují. Levá hemisféra odpovídá za naše reakce související s logikou, jako je čtení, psaní, počítání, vědomí času, analýza, racionální posuzování… zatímco v pravé hemisféře je sídlo naší kreativity, čichu, emocí, empatie, intuice, vnímání věcí v kontextu, citu pro hudbu, symboliku… Pokud spolu obě hemisféry dobře spolupracují, jsme v souladu se sebou samými i s druhými, starosti zvládáme bez emočních výkyvů a jsme odolnější proti stresu.

Tato metoda prostřednictvím jednoduchého svalového testu komunikuje s tělem a myslí člověka. Nalezne a odstraní stres a emocionální bloky. Tím že je odstraní, spustí samo uzdravující schopnost těla a pomáhá ke zlepšení zdraví a psychické pohody.

 

Co můžete očekávat na kineziologii u mě

Vše co v poradně bude řešeno je důvěrné. Sezení trvá přibližně 1,5 – 2 hodiny.

Seznámím vás s metodou

Společně probereme a sepíšeme problémy a potíže, které vás ke mně přivádí. Pomocí svalového testu zjistíme, který problém je prioritní a na kterém budeme pracovat. Podrobně vás seznámím s průběhem terapie.

Odblokujeme emoce

Příčinou vašich problémů jsou silné emocionální prožitky v minulosti. Jejich odblokování vám dává možnost svobodně se rozhodovat v přítomnosti a ovlivnit tak i vaši budoucnost.

Pocítíte změny

Každý člověk je nejen příčinou svých potíží, ale i zdrojem jejich řešení. Změny po odbloku pocítíte v rozmezí několika dnů až týdnů. Záleží však také na vaší ochotě na sobě pracovat.

Metodu One Brain můžete využít při:

❤️dyslektických a dysgrafických problémech, potížích se čtením textu a jeho chápáním

❤️stresu vzniklém náročným povoláním

❤️nespokojenosti ve vztazích

❤️dlouhodobém vyčerpání, únavě a bolestech hlavy

❤️odstranění psychických bloků po traumatických zážitcích (smrt blízké osoby, nehody aj.)

❤️bolestech hlavy, zad a kloubů

❤️závislostech, fobiích, trémě, úzkostech a strachu

❤️chronických a psychosomatických bolestech (žaludku, střevní potíže, bolest zad, poruchy spánku)

❤️odstraňování stresu u dětí z období prenatálního, porodu, jeslí, školek, školní docházky a pobytu v nemocnici (do 3let věku dítěte se pracuje přes matku)

❤️řešení problémů i u vašich domácích mazlíčků (pejsků, kočiček, koníků, opeřenců aj.) – pracuje se přes prostředníka a řeší se traumata ze zranění, autonehod, operací, ohrožení jiným zvířátkem, stěhování.

Cena za sezení:

Kineziologická terapie – 1300,- Kč (sezení 1,5 – 2 hodiny)

 

Video nejen o kineziologii One Brain se Sueneé

Vaše zkušenosti s kineziologií One Brain

„Dobrý den, ještě jednou bych Vám chtěla moc poděkovat za pomoc formou sezení v rámci kineziologie. Přibližně po 2 návštěvách si mé příjemné změny začalo všímat i okolí. Kolegové v práci se mne často vyptávali, co se mi stalo hezkého, že se tak často nyní usmívám. Když jsem k Vám přišla poprvé, nevěděla jsem, co čekat…. Únava, smutné nálady, pomalu až nechuť cokoliv nového začínat… Směs těchto pocitů, mne donutila se zamyslet, že takhle trávit svůj volný i pracovní čas nechci. Díky sezením, jsem pochopila spoustu věcí, které mne dříve vůbec nenapadali. Různé situace nyní vidím úplně jinak. A to nejdůležitější, velké změny se ději i u nás doma a za to Vám moc děkuji. Přítel je mnohem klidnější a spokojenější, protože ze mne vychází mnohem větší klid a pochopení smutných situací z minulosti. Po pravdě, je jasné, že je příjemnější mít doma usměvavou, spokojenou ženu:) … Mockrát Vám děkuji za pomoc. „

Tereza H.

„Dobré ráno,

chtěla bych Vám moc poděkovat za včerejší přednášku o kineziologii v Čelákovicích – bylo to super a poslouchala bych Vás i hodiny :))“

Veronika H.

Dobrý den, paní Jano. Ráda bych Vám poděkovala za dceru Lucii. Sezení kineziologie u Vás ji velice pomohlo a ve škole už nepláče. Já se též po terapii cítím mnohem lépe a těším se na další sezení u Vás.

Petra

„Dobrý den, paní Jano,

jsem skeptik a tak, když jsem šel na naše první setkání a odblokování mých strachů a stresů pomocí kineziologie, tak jsem si od toho mnoho nesliboval. A také bezprostředně poté se moje skepse potvrdila. Žádná změna nenastala.

Nicméně po několika dnech jsem si začal uvědomovat, že se cosi mění, že v sobě začínám pociťovat překvapivé uvolnění…

Uvidíme dál. Děkuju a těším se na naše další sezení.“

Mirek

Vstupte do e-shopu Z větrné hůrky a vyberte si!!!