30.10.2017 proběhla přednáška „Kineziologie v běžném životě“ v knihovně v Letňanech

30.10.2017 proběhla přednáška „Kineziologie v běžném životě“ v knihovně v Letňanech.

Přišlo přes 35 lidiček, které kineziologie zajímala. Pověděla jsem jim něco málo o vzniku a o oborech tohoto oboru. Také jsem si ukázali svalový test. Následovalo povídání o hemisférách a jejich využití a problémech, které vznikají při nerovnoměrném zatížení. A pak jsme si všichni zacvičili při „Tanci svalů“ – malém cvičení, které rozhýbe svaly související s jednotlivými meridiány. Na závěr jsme meridiány kartáčovali. Pak ještě přišlo na řadu povídání o stresu a možnostech jeho rychlého zvládnutí.

Děkuji všem v knihovně za milé přijetí, za vytvoření krásného prostoru a energie  :-).

A tady se podívejte na fotky.

18.5.2017 proběhla přednáška o Kineziologii v Obecním domě ve Vysočanech v Praze

18.5.2017 proběhla přednáška o Kineziologii v Obecním domě ve Vysočanech v Praze.

Toto odpoledne přišlo 12 žen, které kineziologie zajímala. Pověděla jsem jim něco málo o vzniku a o odvětvích tohoto oboru. Také jsem si ukázali svalový test, který jako první použil Dr. Goodhear, který pomocí něho zjišťoval bloky na páteři u svých pacientů.  Následovalo povídání o hemisférách a jejich využití a problémech, které vznikají při nerovnoměrném zatížení. A pak jsme si všichni zacvičili při „Tanci svalů“ – malém cvičení, které rozhýbe svaly související s jednotlivými meridiány a orgány. Na závěr jsme meridiány „kartáčovali“. Pak ještě přišlo na řadu povídání o stresu a možnostech jeho rychlého zvládnutí pročištění očí, uší a nosu. Na závěr jsme se s účastnicemi podělila o zkušenosti ze své praxe.

Děkuji všem Obecnímu domu za milé přijetí a za vytvoření krásného prostoru a energie pro tuto přednášku :-).

A protože zájemců bylo o mnoho více, než se do ateliéru vešlo, na podzim se můžete těšit na opakování této přednášky. Přihlašujte se v Obecním domě. Budu se na vás těšit.

A tady se podívejte na fotky.

31.1.2017 proběhla přednáška o Kineziologii v knihovně v Čelákovicích

Přednáška o kineziologii

Přednáška o kineziologii

31.1.2017 proběhla přednáška o Kineziologii v knihovně v Čelákovicích

Přišlo přes 30 lidiček, které kineziologie zajímala. Pověděla jsem jim něco málo o vzniku a o oborech tohoto oboru. Také jsem si ukázali svalový test. Následovalo povídání o hemisférách a jejich využití a problémech, které vznikají při nerovnoměrném zatížení. A pak jsme si všichni zacvičili při „Tanci svalů“ – malém cvičení, které rozhýbe svaly související s jednotlivými meridiány. Na závěr jsme meridiány kartáčovali. Pak ještě přišlo na řadu povídání o stresu a možnostech jeho rychlého zvládnutí.

Děkuji všem v knihovně za milé přijetí, za vytvoření krásného prostoru a energie a za kytičku :-).

A tady se podívejte na fotky.

 

Jste ve stresu?

stresJste ve stresu?

Vše se na vás valí a máte pocit, že nedokážete zvládnout, co se kolem vás děje? Mozek vám nemyslí, jste unavení, nemocní a bez chuti do života?

 

Vím přesně, jak se cítíte, protože jsem na tom byla stejně, ale objevila jsem cestu, jak se naučit stres zvládat, protože způsob, jak se vyhnout stresu neexistuje. To by bylo stejné, jako bychom se vyhýbali životu samotnému.

 

Možná se teď ptáte, jakou cestu mám na mysli?

Kineziologie One Brain nám nabízí techniky jak zvládat stres, nezávisle na jeho povaze. Díky tomu můžete být v životě výkonnější, aktivnější a spokojenější. Prostě žít svůj život podle svých představ.

 

My, lidé, se dopouštíme zásadní chyby, když si myslíme, že se vždy vědomě ovládáme, neboť jsme při vědomí. Není tomu tak.

 

Co se s námi děje při stresu?

Náš mozek pracuje minimální rychlostí, špatně chápeme, co čteme nebo slyšíme, jsme pomalí, málo kreativní, nedaří se nám rozhodovat se, nesprávně chápeme realitu. Opakujeme naučené reakce založené na negativní emoci. Jsme zablokováni.

 

Abychom dobře stres zvládli

  1. Je třeba jej nejdříve rozpoznat a najít jeho příčinu
  2. Vědět, jaké techniky využít
  3. Provést vhodné změny

 

Ovšem tomu všemu musí předcházet rozhodnutí se z daného problému „uzdravit“.

 

A tady přichází ke slovu Kineziologie One Brain, která dokáže díky svalovému testu (4) přesně identifikovat příčinu vyvolávající stres. A pomocí odblokování a účinných korekcí nám umožňuje osvobodit se od těchto utrpení a situací v současnosti, minulosti, a také budoucnosti.

Počet sezení závisí na tom, jak jemně a do jaké hloubky chcete pomoci svému tělu a duši.

Odměnou nám je, že se zbavíme nánosů starých programů a objevíme v sobě nádhernou a kreativní bytost, kterou všichni jsme.

 

Pojďte se naučit zvládat stres pomocí odblokování a jiných technik, které nám nabízí kineziologie.

Buďte tvůrci svého života!

 

 

 

 

 

Více naleznete na mých stránkách

www.zvetrnehurky.cz a nebo se objednejte na e-mail: jana@zvetrnehurky.cz

 

 

 

Autor: Bc. Jana Heidenreichová

logo

 

Z větrné hůrky

 

 

—————————————————————————————————————–

Literatura:

1. Techniky Kineziologie – Dominique and Virginie Bernascon

2. Nástroje profese Three in one concepts – Gordon Stokes, Daniel Whiteside

3. Nekonečné možnosti – Carol Ann Hontz

4. https://zvetrnehurky.cz/vite-co-je-to-kineziologie-a-jak-nam-muze-pomoci/

 

Víte, co je to kineziologie? A jak nám může pomoci?

Víte, co je to kineziologie? A jak nám může pomoci?

images-7Je to metoda, která nám pomůže posílit nebo obnovit zdraví a vitalitu na všech úrovních – fyzické, mentální, energetické a emocionální. Kineziologie má globální přístup k člověku, který je celkem složeným z různých rovin, které na sebe navzájem působí. Jsme hmotným tělem z kůže, kostí, masa a krve, ale zároveň jsme pod vlivem neviditelných sil, jako jsou myšlenky (vzpomínky, úmysly, mentální schopnosti), emoce (city a pocity) a životní energie (elektromagnetická).

Kineziologie vznikla ve Spojených státech v 60. letech 20. století díky výzkumu chiropraktiků. Tato metoda se rozvinula po celém světě a vznikla tak různá její odvětví: Zdraví dotekem, One Brain, Edu-kineziologie, esenciální kineziologie a další.

Všechny tyto přístupy mají jedno společné – využívají umění svalového testu, jako ukazatele odpovědí těla. Naše tělo je živým barometrem a my díky komunikaci s ním můžeme analyzovat svůj vnitřní stav. Tělo nelže.

První, kdo použil tento svalový test v 60. letech 20. století byl Dr. Goodheart, věhlasný americký chiropraktik, aby určil bloky na páteři svých pacientů. Díky svalovému testu přesně lokalizoval oblasti, kde je potřeba obnovit rovnováhu. Ptal se těl svých pacientů prostřednictvím fyzických otázek a odpovědí. Pokud se dotkneme bolavého místa, nebo zmíníme téma pro nás bolestné, odpověď svalu je slabá. Pokud ale slovy, gestem řekneme něco pozitivního, sval posiluje. Tím také vyhledáme, co nás posílí. Vyvážením svalového systému těla se zároveň vyvažuje i celý kostní systém. Pomocí svalového testu tak můžeme odhalit a upravit bloky v páteři, nezvládnuté stresové situace, citlivost na určitou látku (alergie) a  nebo jakoukoli fyzickou, či mentální nerovnováhu.

Jedním z prvních zdrojů, které ovlivnily tuto metodu, byla čínská medicína. Jak je dnes již známo, určité svaly jsou ve vztahu s orgány, které samy souvisí s meridiány, které jsou využívány k akupunktuře. Svalový test kineziologie umožňuje rychle provést hodnocení proudění energie v meridiánech, tak jako to dokáže např. diagnostika pulsová. Pacient (zákazník) sleduje celý průběh sezení. Vše slyší, vidí a pociťuje testy a odpovědi svého těla. Podílí se na práci. Nemusí se nikomu odevzdávat, nikomu se nepodřizuje. Pacient si vše uvědomuje a cílem sezení je vrátit mu moc nad sebou samým, důvěru v jeho schopnosti, ovládání sebe a svého života, léčení sama sebe. Díky všem získaným informacím při sezení, se v zákazníkovi probudí vědomí a pochopení původu jeho potíží. Každá práce kineziologa má dvě fáze: nalezení bloků a nalezení vhodných technik k jejich nápravě.

Kineziologie One Brain, neboli Jednotný mozek, nazývané též Tři koncepty, využívá ke své práci svalový test, a také poslední výzkumy mozku, komunikace a myšlenkových systémů. V této metodě se svalový test provádí v globálním měřítku aspektů fyzického, duševního a emocionálního. Pracuje se třemi způsoby: 1. s pacientem se dohodne nejlepší způsob řešení, 2. vyhledají se vazby v minulosti osoby související se současným problémem, 3. nalezne se nejvhodnější terapeutický zákrok vedoucího k nápravě problému. Lze tak blíže zjistit, v čem spočívá důvod problému pacienta a lépe ho pochopit. Každé sezení je uzpůsobeno potřebám daného člověka.

Náš život se skládá z celé řady událostí, jimž mnohdy nepřikládáme žádný význam. Přesto v našem životě, stejně tak i ve vesmíru, hraje obrovskou roli zákon „příčiny a důsledku“. Jak jdeme životem, postupně do hlubin svého podvědomí ukládáme pocity jako zklamání, nevraživost, nenávist, strach či stud, vše co jsme v životě prožili. Tyto emoce však nikam nemizí, ale jsou stále živé a ovlivňují nás. Odtud pak plyne mnoho zdravotních potíží, bolestí a psychických trápení. Kineziologie pomůže člověku uvědomit si různé vazby s jeho životními problémy a pomůže mu pozměnit jeho postoj a zbavit se těchto bloků.

 

Vyzkoušejte odblokování pomocí kineziologie. A buďte tvůrci svého života!

Více naleznete na mých stránkách

www.zvetrnehurky.cz a nebo se objednejte na e-mail: jana@zvetrnehurky.cz

 

PŘÍŠTĚ: Kineziologie a stres

 

Autor: Bc. Jana Heidenreichová, Z větrné hůrky

logo

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————–

Literatura: Techniky Kineziologie – Dominique and Virginie Bernascon

Nástroje profese Three in one concepts – Gordon Stokes, Daniel Whiteside

Nekonečné možnosti – Carol Ann Hontz