Příběh mandaly početí

Nedávno ke mně přišla paní V. na Reiki terapii. Povídaly jsme a mezi řečí jsme se dostaly i k tématu, že nemůže otěhotnět. Při Reiki jsem cítila, že je nějaký problém v podbřišku na pravé straně. Brněla mě dlaň. Po terapii jsem paní ukázala své mandaly. Nic jsem neříkala, abych jí nějak neovlivnila a mohla si vybrat intuitivně. Paní V. si vybrala Mandalu početí a zrození. Jen jsem se usmála a řekla jsem jí, jak se mandala jmenuje. A také jsem jí vysvětlila, že tato mandala bude zářit energií, která jí pomůže otěhotnět a miminko přivést na svět.

Po nějaké době přišla paní V. na kineziologii one brain. Chtěla řešit alergii syna. A ptala se mě, jestli nevadí, že je v jiném stavu. Nevadilo to, naopak, miminko při kineziologii spolupracuje a pomáhá a vždy se ptám, jestli je vše v pořádku jak pro maninku, tak pro miminko.

Měla jsem velikou radost, že moje mandala paní V. pomohla za tak krátkou dobu. Děkuji také za vedení, které mi poslalo myšlenku tuto mandalu nakreslit.